Τα BOTS δεν έχουν καμιά δουλειά εδώ. Killing script!